Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства : матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 12 листопада 2021 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Збірник містить матеріали XVІ науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства» (12 листопада 2021 р.). До збірки увійшли тези доповідей, есе, присвячені сучасному науковому осмисленню основних трансформаційних процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві у зв’язку із його інформатизацією та глобалізацією. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за достовірність фактів, цитат та інших відомостей несуть автори.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства : матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної веб-конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 12 листопада 2021 р. / [редкол.: Ю. О. Бохонкова (голова)]. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 254 с.