Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 8 (197) Ч.2 2013

No Thumbnail Available

Date

2013

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Keywords

Citation

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля = Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university: наук. журн. / відп. за вип. : д.іст.н., проф. В. П. Михайлюк ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2013. – № 8 (197), Ч.2. – 220 с.