Методичні вказівки до лекційних занять з дисципліни "Електромагнітна сумісність та якість електричної енергії " (для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, які вивчають дисципліну "Електромагнітна сумісність та якість електричної енергії ". Методичні вказівки містять теми за якими проводять лекції такими розділами: 1. Основні показники якості електроенергії; 2. Відхилення напруги і частоти; 3. Коливання напруги; 4. Несинусоїдальність напруги. Методичні матеріали розраховані на студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до лекційних занять з дисципліни "Електромагнітна сумісність та якість електричної енергії " (для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Н. М. Філімоненко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 34 с.