Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти в спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичне видання спрямоване на вивчення і засвоєння здобувачами вищої освіти самостійно та на підставі лекційного матеріалу теоретичної основи та практичного матеріалу з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства». Методичні вказівки до самостійної роботи містять тематичний план та зміст занять для студентів денної та заочної форм навчання, а також критерії оцінки здобувачів вищої освіти на семінарі. Кожне семінарське заняття включає: мету, задачі, план, перелік теоретичних питань до обговорення за темою семінару, перелік найбільш важливих термінів за темою семінару, перелік тем доповідей та зміст ситуаційних завдань за темою семінару, список рекомендованої літератури. Представлені методичні вказівки охоплюють всі теми дисципліни і допомагають освоїти як теоретичні знання так і набути практичні навички з дисципліни.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємства» для здобувачів вищої освіти в спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Е. В. Чернодубова, А. А. Мартинов. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 29 с.