Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін : освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 8 червня 2021 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
У збірнику матеріалів конференції містяться доповіді та повідомлення науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів України та іноземних держав V Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 8 червня 2021 р. До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам іноземної філології, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, методики викладання іноземних мов. Подано матеріали з проблем та перспектив розвитку світового політичного процесу. Також розглянуто актуальні питання діяльності підприємств, розвитку туризму і сфери послуг в умовах глобалізації та євроінтеграції.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін : освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 8 червня 2021 р. / заг. ред. О. Б. Целіщев. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ iм. В. Даля, 2021. – 204 с.