Оцінка потенціалу виробничої практики за спеціальністю 201 «Агрономія» в рамках програми «Агрокебети» для практичних занять і самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня бакалавр і магістр спеціальності 201 «Агрономія»

Abstract

Description

Keywords

Citation

Оцінка потенціалу виробничої практики за спеціальністю 201 «Агрономія» в рамках програми «Агрокебети» : методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня бакалавр і магістр спеціальності 201 «Агрономія» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : В. М. Тимчук, Н. Л. Скнипа, С. Ф. Халін, А. В. Циркун, А. Г. Кравченко, Н. О. Гнидюк, А. В. Бубнікович, Л. С. Осипова. – Електронні текстові дані. – Дніпро: СНУ ім. В. Даля, 2022. – 20 с.