Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №11 (165) Ч.1 2011

No Thumbnail Available

Date

2011

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Keywords

Citation

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля = Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university: наук. журн. / відп. за вип. : д.іст.н., проф. В. П. Михайлюк ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2011. – № 11 (165), Ч.І. – 196 с.