Методичні вказівки до лекційних занять з дисципліни «Сучасні напрямки розвитку електротехнічної галузі», ч.1 (для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, які вивчають дисципліну " Сучасні напрямки розвитку електротехнічної галузі", ч.1. Методичні вказівки містять теми лекцій за такими розділами: 1. Загальна характеристика систем передачі й розподілу електричної енергії; 2. Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості; 3. Сучасні тенденції інноваційного розвитку ринку електротехнічної продукції. Методичні матеріали розраховані на студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до лекційних занять з дисципліни «Сучасні напрямки розвитку електротехнічної галузі», ч.1 (для здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. К. В. Філімоненко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 31 с.