Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства : матеріали XV науково-практичної конференції з проблем вищої освіти з міжнародною участю, 16-17 листопада 2018 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Збірник містить матеріали XV науково-практичної конференції з проблем вищої освіти (з міжнародною участю) «Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства» (16-17 листопада 2018 р.). До збірки увійшли тези доповіді, есе, присвячені сучасному науковому осмисленню основних трансформаційних процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві у зв’язку із його інформатизацією та глобалізацією. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за достовірність фактів, цитат та інших відомостей несуть автори.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства : матеріали XV науково-практичної конференції з проблем вищої освіти з міжнародною участю, 16-17 листопада 2018 р. / за заг. ред. проф. Ю. О. Бохонкової. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 302 с.