Зміст до Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля № 3 (273)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля = Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university : наук. журн. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; відповід. за вип. : д.т.н., проф. В. І. Соколов. – Київ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2022. – № 3 (273). – 108 с.