Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання, що навчаються за спеціальністю 101 Екологія та містять теоретичні відомості і методичні рекомендації щодо вивчення та визначення складу, будови та властивостей мінералів і гірських порід, послідовність виконання лабораторних робіт, контрольні питання та рекомендовану для вивчення літературу. Можуть бути корисними для здобувачів вищої освіти, які навчаються за іншими освітніми програмами.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Геологія з основами геоморфології» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 101 Екологія) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. В. І. Мохонько. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 75 с.