Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія економічного аналізу (частина І)» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки містять довідковий матеріал, завдання на самостійну роботу, контрольні питання щодо перевірки ступеня засвоєння матеріалу 1 модуля курсу, критерії оцінки роботи студента та рекомендована література з курсу «Теорія економічного аналізу».
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теорія економічного аналізу (частина І)» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Г. В. Пчелинська. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 61 с.