Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Вивчення курсу «Усна народна творчість» передбачає ознайомлення зі специфікою фольклорної творчості, жанровою системою усної народної творчості, поетикою окремих фольклорних жанрів, характерними рисами розвитку постфольклорних явищ; вироблення навичок аналізу наукових досліджень із проблем фольклористики, філологічного аналізу фольклорного твору, пошуку відмінностей між фольклорною й літературною поетиками тощо.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. О. Л. Кравченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 30 с.