Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Вивчення курсу «Усна народна творчість» передбачає ознайомлення зі специфікою фольклорної творчості, жанровою системою усної народної творчості, поетикою окремих фольклорних жанрів, характерними рисами розвитку постфольклорних явищ; вироблення навичок аналізу наукових досліджень із проблем фольклористики, філологічного аналізу фольклорного твору, пошуку відмінностей між фольклорною й літературною поетиками тощо.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. О. Л. Кравченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 30 с.