Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : матеріали ХIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 16-17 квітня 2015 р.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Збірник містить матеріали ХIІ науково-практичної конференції (з міжнарод-ною участю) «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільст-ва» (м. Сєвєродонецьк, 16-17 квітня 2015 р.). До збірки увійшли тези доповідей, есе, присвячені сучасному науковому осмисленню гендерного питання, ролі жінок та чоловіків у політичній, економічній, професійній діяльності, особливостей сімейних стосунків, репродуктивної поведінки. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за достовірність фактів, цитат та інших відомостей несуть автори.

Keywords

Citation

Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : матеріали ХIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 16-17 квітня 2015 р. / за заг. ред. д.психол.н., проф. Ю.О. Бохонковой. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 184 с.