Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка вищої школи» (для аспірантів денної та заочної форми навчання)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Конспект лекцій містить теми, які передбачені навчальною програмою дисципліни, та опрацювання яких необхідне для підготовки до семінарських занять. Навчально-методичне видання спрямоване на оволодіння аспірантами основами знань з педагогіки вищої школи, формування у них педагогічної культури. Опанування лекційним курсом сприятиме ефективній підготовці аспірантів до написання та захисту кваліфікаційної роботи.

Keywords

Citation

Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка вищої школи» (для аспірантів денної та заочної форми навчання) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. А. Зеленов. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 107 с.