Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка вищої школи» (для аспірантів денної та заочної форми навчання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Конспект лекцій містить теми, які передбачені навчальною програмою дисципліни, та опрацювання яких необхідне для підготовки до семінарських занять. Навчально-методичне видання спрямоване на оволодіння аспірантами основами знань з педагогіки вищої школи, формування у них педагогічної культури. Опанування лекційним курсом сприятиме ефективній підготовці аспірантів до написання та захисту кваліфікаційної роботи.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка вищої школи» (для аспірантів денної та заочної форми навчання) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. А. Зеленов. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 107 с.