Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки містять загальні поради здобувачам вищої освіти для виконання завдань, винесених для самостійної роботи з тем курсу, методичний коментар щодо підготовки презентацій, орієнтовну тематику презентацій, додатки. Подані види самостійної роботи забезпечують підготовку до поточних аудиторних занять (творчі задання до тем), передбачають пошуково-аналітичну роботу, результатом якої може бути виступ на щорічній науковій студентській конференції (підготовка доповіді, написання тез), та індивідуальне завдання (створення презентацій). Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. О. Л. Кравченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 28 с.