Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні вказівки містять загальні поради здобувачам вищої освіти для виконання завдань, винесених для самостійної роботи з тем курсу, методичний коментар щодо підготовки презентацій, орієнтовну тематику презентацій, додатки. Подані види самостійної роботи забезпечують підготовку до поточних аудиторних занять (творчі задання до тем), передбачають пошуково-аналітичну роботу, результатом якої може бути виступ на щорічній науковій студентській конференції (підготовка доповіді, написання тез), та індивідуальне завдання (створення презентацій). Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. О. Л. Кравченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 28 с.