Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку, 8 грудня 2017 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
У збірнику наукових праць містяться доповіді та повідомлення науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів України на XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбулася 8 грудня 2017 р. Подано матеріали з політико-соціальних проблем, присвячені модернізації політичної системи сучасної України, її структурним елементам та актуальним питанням сьогодення. Збірник підготовлено кафедрою політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку : збірник наукових праць XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, 8 грудня 2017 р. / ред. колегія : Л. І. Павлова (голова), Г. С. Агафонова, О. В. Карчевська. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 120 с.