Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції, 23 жовтня 2020 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Мета конференції – здійснення комплексного загальнотеоретичного та практичного дослідження проблем співвідношення норм міжнародного та національного права, пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки; аналіз проблематики інтегрованості України у загальносвітові економічні, політичні та правові процеси; аналіз теоретико-методологічних аспектів впливу глобалізації на систему державного управління; аналіз та розробка нових механізмів створення системи державного управління; формування науково-методичного підґрунтя для законодавчого забезпечення та захисту національних інтересів України; формування наукових партнерських відносин між представниками науково-освітньої спільноти, органами влади і місцевого самоврядування та громадянського суспільства; покращення рівня наукової підготовки здобувачів вищої освіти та їх залучення до наукових досліджень. Конференція відбулася за сприяння Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів, співробітників ЗВО і наукових організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ, 23 жовтня 2020 р. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 238 с.