Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 грудня 2018 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
У збірнику наукових праць містяться доповіді та повідомлення науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів України на XІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбулася 26 грудня 2018 р. Подано матеріали з політико-соціальних проблем, присвячені модернізації політичної системи сучасної України, її структурним елементам та актуальним питанням сьогодення, в т.ч. місця України в глобальному політичному процесі. Збірник підготовлено кафедрою політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку : збірник матеріалів XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 грудня 2018 р. / ред. колегія : Л. І. Павлова (гол.), Г. С. Агафонова, О. В. Карчевська. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 92 с.