Вісник СНУ ім. В. Даля № 3(273)

Permanent URI for this collection

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля = Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university : наук. журн. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; відповід. за вип. :  д.т.н., проф. В. І. Соколов. – Київ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2022. – № 3 (273). – 108 с.

Browse