Навчальні посібники

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 31
 • Документ
  Основи української орфоепії
  (2015) Глуховцева, К. Д.; Глуховцева, І. Я.; Барилова, Г. К.
  У посібнику, розрахованому на студентів ІІ курсу, подано опис особливостей вимови звуків української мови та скоромовки, з допомогою яких можна скоригувати вимову, виробити навички літературного мовлення, поміщено завдання для самостійної роботи та модульного контролю знань.
 • Документ
  Психологічні основи віктимології
  (СНУ ім. В. Даля, 2023) Гарьковець С. О.
 • Документ
  Техніка адміністративної діяльності
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Держак, Н. О.
  У навчальному посібнику розглянуті загальні питання здійснення управлінської діяльності в цілому, складові комунікаційної системи як чинника забезпечення дієздатності адміністративного управління, напрямки підвищення ефективності роботи керівника. Посібник розроблено для підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво,торгвля та біржова діяльність», а також може бути корисним фахівцям з питань управління підприємствами та організаціями, аспірантам, магістрам та студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямками управлінських та соціальних поведінкових наук, а також широкому колу читачів, яких цікавлять питання адміністративної діяльності.
 • Документ
  Технологія зв'язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Созонтов, В. Г.; Гринь, Г. І.; Кошовець, М. В.; Казаков, В. В.; Суворін, О. В.; Зубцов, Є. І.; Азаров, М. І.
  Навчальний посібник присвячений питанням теорії і практики отримання п'ятиоксиду динітрогену і складних нітруючих сумішей, як одного з перспективних напрямів розвитку азотної промисловості. Видання розраховане на здобувачів вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Книга може бути корисною для молодих вчених, наукових співробітників й працівників підприємств та організацій, які займаються проблемами отримання та використання оксидів нітрогену та нітратної кислоти в різних галузях науки і техніки.
 • Документ
  Забезпечення надійності різального інструмента
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Харламов, Ю. О.; Соколов, В. І.; Кроль, О. С.; Міцик, А. В.; Романченко, О. В.
  Розглянуто основні види відмов різального інструменту – знос і викришування різальних кромок, поломки, вібрації та ін. Описано шляхи забезпечення надійності різального інструменту – вдосконалення конструкцій і інструментальних матеріалів, підвищення жорсткості та вібростійкості технологічних режимів різання, оптимізація форми різальних лез і режимів обробки тощо. Узагальнено досвід промисловості щодо забезпечення працездатності різального інструменту – різців, свердел і інших видів осьового інструменту, фрез, протяжок, зуборізного та різьбонарізного інструменту. Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Інструментальне виробництво», може бути використано студентами, що навчаються за спеціальностями «Металорізальні верстати та системи» і «Технологія машинобудування», а також інженерно‐технічним працівникам, що займаються інструментальним забезпеченням виробництва.