Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101, 131, 133, 141, 161, 1 рік навчання, 1, 2 семестри

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101, 131, 133, 141, 161, включають в себе семестрові контрольні роботи з програмного матеріалу, який вивчається у 1, 2 семестрі. Контрольні роботи містять адаптовані тексти, граматичні та лексичні завдання
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101, 131, 133, 141, 161, 1 рік навчання, 1, 2 семестри [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Н. О. Давіденко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 66 с.