Методичні вказівки до підготовки та складання тестового державного іспиту для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» денної та заочної форм навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до підготовки та складання тестового державного іспиту для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Є. І. Зубцов, І. В. Кравченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 24 с.