Методичні вказівки до підготовки та складання тестового державного іспиту для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» денної та заочної форм навчання

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до підготовки та складання тестового державного іспиту для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Є. І. Зубцов, І. В. Кравченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 24 с.