Актуальні тенденції розвитку сучасних мов

Abstract

Розглядаються лексико-стилістичні аспекти сучасних текстів різних дискурсів – наукового, публіцистичного, художнього. Колективна монографія призначена для філологів, лінгвістів, студентів вишів і широкого кола читачів, які цікавляться питаннями функціонування мови. В оформленні обкладинки використано картину Марії Примаченко «Синій бик», 1947.

Description

Keywords

Citation

Актуальні тенденції розвитку сучасних мов : колективна монографія / [Г. П. Бондаренко, А. М. Галенко, І. Я. Глуховцева, О. А. Карловас, І. М. Кошман, О. Л. Кравченко, О. С. Куцевська, Є. О. Соломін] ; [відп. ред. І. М. Кошман]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 184 с.