Монографії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 26
 • Документ
  Динаміка та безпека швидкісного руху рейкових транспортних засобів
  (НАІР, 2021) Дьомін, Р.Ю.; Дьомін, Ю.В.; Черняк, Г.Ю.; Ноженко, В.С.
  У монографії розглянуто низку питань щодо оцінювання динамічних показників безпеки руху залізничних транспортних засобів з застосуванням методів обчислювальної механіки. Представлено математичні моделі і результати числових експериментів, що дозволяють досліджувати умови стійкості рухомого складу від сходження з рейок та міцнісні характеристики несівних конструкцій механічних частин. Наведено вимоги до ходових частин та стану колії на лініях швидкісного руху. Обговорено проблеми гарантованої безпеки руху рейкових екіпажів для інтермодальних та інтероперабельних перевезень. The monograph considers a number of issues related to the assessment of dynamic indicators of motion safety of railway vehicles using the methods of computational mechanics. Mathematical models and results of numerical experiments are presented, which allow studying the conditions of stability of rolling stock from derailment and strength characteristics of bearing structures of mechanical parts. Requirements for running gear and track condition on high-speed lines are given. The problems of guaranteed motion safety of rail vehicles for intermodal and interoperable transportations are discussed.
 • Документ
  Мова – націєтворчий код народу
  (ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2023) Глуховцева, К. Д.; Глуховцева, І. Я.
  У монографії розглянуто публіцистичні та науково-популярні висловлювання передових культурних діячів, учених, письменників про мову. Аналіз лінгвістичної афористики реалізований в аспекті змісту висловлювань, використаних у них художніх засобів, майстерності, функцій. Автори намагалися систематизувати риси української мови, виділювані в статтях, есе, інтерв’ю, адресованих пересічному читачеві. Монографію адресовано викладачам і здобувачам вищої освіти філологічних факультетів вишів, учителям-словесникам, а також усім, хто цікавиться українською мовою.
 • Документ
  Оптимальні настроювання регуляторів промислових систем управління технологічними об’єктами
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Лорія, М. Г.; Поркуян, О. В.; Ананьєв, М. В.; Целіщев, О. Б.
  Монографія присвячена підвищенню ефективності роботи об’єктів керування у промислових об’єктах за рахунок розробки розподіленої системи управління виробництвом, яка забезпечує оптимальну роботу систем автоматичного регулювання за рахунок знаходження оптимальних настроювань ПІД-регулятора за квадратичною оптимізаційною функцію на основі експериментально-теоретичного способу. Розраховано на наукових працівників, викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, працівників сфери автоматизації процесів керування.
 • Документ
  Мовно-літературна освіта : дослідження, методи, практика
  (СНУ ім. В. Даля, 2022) Бондаренко, Г. П.; Галенко, А. М.; Карловас, О. А.; Кравченко, О. Л.; Пустовіт, В. Ю.; Токар, Н. В.
 • Документ
  Lexical components of Tetiana Stus’s idiostyle (on material of the short stories for children)
  (Liha-Pres, 2021) Hlukhovtseva, I. Ya.; Глуховцева, І. Я.