Цифрове покоління : витоки, особливості, засоби взаємодії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Монографія присвячена аналізу поглядів науковців на походження феномену так званого «цифрового покоління». Аналізуються також теорія поколінь та її значення для педагогіки, особливості цифрового покоління, феномен кліпового мислення, мова мережі, шляхи та засоби подолання труднощів у навчанні цифрових. Монографія призначена для здобувачів вищої освіти, магістрантів, аспірантів, вчителів середньої школи, викладачів вищої школи, всіх, хто цікавиться проблемами сучасної молоді.

Keywords

Citation

Зеленов Є. А. Цифрове покоління : витоки, особливості, засоби взаємодії : монограф. / Є. А. Зеленов. – Київ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. – 240 с.