Мовно-літературна освіта : дослідження, методи, практика

Abstract

Description

У монографії розглянуто питання розвою української літератури в першій половині ХІХ ст. (на основі епістолярних джерел); особливості ідіостилю В. Рутківського; описано концепти культури у творах світової літератури; репрезентовано традиційні та інноваційні аспекти сучасного уроку української мови, що пов’язані з формуванням комунікативної активності здобувачів освіти; визначено методичні перспективи наукових досліджень української літератури у формуванні національної свідомості школярів. Призначено для філологів, лінгвістів, здобувачів освіти та широкого кола читачів, які цікавляться мовно-літературними питаннями.

Keywords

Citation

Мовно-літературна освіта : дослідження, методи, практика : колективна монографія [Електронне видання] / [Бондаренко Г. П., Галенко А. М., Карловас О. А., Кравченко О. Л., Пустовіт В. Ю., Токар Н. В.]; [відп. ред. Г. П. Бондаренко]. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 222 с. DOI : https://doi.org/10.33216/MonographSNU(LaLE-16)-2022-222