Психологія підліткової віктимності

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Луганськ : вид-во «Ноулідж»

Abstract

У монографії висвітлена проблема віктимізації підлітків у сучасних умовах розвитку українського суспільства. Розглянуті різні теоретичні підходи, які мають місце у закордонній, радянській та вітчизняній науковій думці до проблеми віктимності особистості. Зроблений акцент на психологічних чинниках, умовах родинного виховання, особливостях соціального та природного середовища, від яких значно залежить розвиток у підлітків віктимогенних властивостей та якостей. Наведені результати емпіричного дослідження та зроблений соціально-психологічний аналіз віктимної активності хлопців і дівчат, які проживають у різних регіонах України. Запропонована програма соціально-психологічного тренінгу, в якій артикульована увага на виборі віктимобезпечних стратегій поведінки підлітків в умовах конфліктної взаємодії. Адресовано студентам, аспірантам, викладачам і науковцям, які займаються вивченням і дослідженням проблеми віктимності особистості, та всім тим, хто цікавиться психологією жертви.
The monograph highlights the issue of teenager’s victimization in modern Ukrainian society. It has been considered various theoretical approaches to the problem of victimization of personality that take place in a foreign, Soviet and Ukrainian science. It has been made emphasis on psychological factors and conditions of family upbringing and the features of social and natural environment that affect the development of victimogenic properties and qualities of teenagers. The results of empirical research have been presented and a socio-psychological analysis of victimization activity of teenagers who live in different regions of Ukraine has been made. It has been offered a program of socio-psychological training, which articulates attention on choosing victimal-safe behavioral strategies for teenagers in conditions of conflict interaction. Addressed to students, graduate students, teachers and scientists who study and investigate the issue of victimization of the personality, and all those who are interested in the psychology of the victim.

Description

Keywords

Віктимність, підліток, родинне виховання, соціальне середовище, чинники віктимінізації.

Citation

Гарькавець С. О. Психологія підліткової віктимності. Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2013. 175 с.