Візія літературного дискурсу (від доби монументалізму до романтизму)

Abstract

Посібник укладено згідно з робочими навчальними програмами з історії української літератури для студентів гуманітарних спеціальностей. Запропонований посібник має на меті допомогти здобувачам вищої освіти поглибити й закріпити теоретичні відомості, виробити навички самостійного опрацювання літератури та вміння узагальнювати і робити висновки. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе осягнути складний і неоднорідний розвиток національної історії літератури й культури.

Description

Keywords

Citation

Бондаренко Г. П., Пустовіт В. Ю. Візія літературного дискурсу (від доби монументалізму до романтизму) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм навчання / Галина Бондаренко, Валерія Пустовіт ; СНУ ім. В. Даля. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 194 с.