Візія літературного дискурсу (від доби монументалізму до романтизму)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Посібник укладено згідно з робочими навчальними програмами з історії української літератури для студентів гуманітарних спеціальностей. Запропонований посібник має на меті допомогти здобувачам вищої освіти поглибити й закріпити теоретичні відомості, виробити навички самостійного опрацювання літератури та вміння узагальнювати і робити висновки. Оригінальність і новизна змісту і структури посібника допоможе осягнути складний і неоднорідний розвиток національної історії літератури й культури.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бондаренко Г. П., Пустовіт В. Ю. Візія літературного дискурсу (від доби монументалізму до романтизму) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спец. 014.01 «Середня освіта (українська мова та література)» денної та заочної форм навчання / Галина Бондаренко, Валерія Пустовіт ; СНУ ім. В. Даля. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2022. – 194 с.