Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація та сертифікація промислової продукції» для здобувачів вищої освіти спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Місце дисципліни "Стандартизація та сертифікація промислової продукції" у навчальному процесі визначається тим, що вона є однією з профілюючих предметів при підготовці фахівців магістерського рівня і разом з іншими дисциплінами повинна сформувати у студентів необхідний обсяг спеціалізованих знань, потрібних їм у майбутній професійній діяльності. Предметом даної дисципліни є методи і процеси стандартизації і сертифікації продукції і послуг та їх метрологічного забезпечення в Україні і міжнародній практиці, як нормативно-правової бази підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Конспект лекцій призначене для здобувачів вищої освіти 152 -Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка та можуть бути корисними для здобувачів вищої освіти інших інженерних спеціальностей.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конспект лекцій з дисципліни «Стандартизація та сертифікація промислової продукції» для здобувачів вищої освіти спеціальності 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. М.О. Морнева. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 66 с.