Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління соціально-економічними системами» для здобувачів другого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
У методичних вказівках за кожною темою наведено теоретичний матеріал, приклади розв’язання ситуаційних вправ, питання для самоперевірки знань, кейси для самостійного опрацювання.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління соціально-економічними системами» для здобувачів другого рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Н. В. Швець, О. В. Ольшанський, М. В. Касаткіна. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 143 с.