Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Друга мова у професійній комунікації» (для здобувачів вищої освіти ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні вказівки містять практичні завдання, які спрямовані на формування професійно-орієнтованої мовленнєвої компетенції для забезпечення ефективної комунікації за темами: «Правова держава», «Права людини», «Недержавні організації», «Політичні партії»; «Хімічні речовини», «Відновлювальні джерела енергії», «Будівництво», «Економіка». Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Друга мова у професійній комунікації» (для здобувачів вищої освіти ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. М. М. Літвінова. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 59 с.