Методичні рекомендації до підготовки і захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні рекомендації містять основні положення з підготовки й прове-дення процедури захисту кваліфікаційної роботи бакалавра, вимоги до її структу-ри та технічного оформлення, орієнтовну тематику кваліфікаційних робіт. Матеріали розраховані на здобувачів закладів вищої освіти.

Keywords

Citation

Методичні рекомендації до підготовки і захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : І. М. Сафронська, О. О. Хандій, Є. А. Івченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 41 с.