Методичні рекомендації до підготовки і захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні рекомендації містять основні положення з підготовки й прове-дення процедури захисту кваліфікаційної роботи бакалавра, вимоги до її структу-ри та технічного оформлення, орієнтовну тематику кваліфікаційних робіт. Матеріали розраховані на здобувачів закладів вищої освіти.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до підготовки і захисту кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : І. М. Сафронська, О. О. Хандій, Є. А. Івченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 41 с.