Методичні вказівки до практичних з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 101, 131, 133, 141, 161

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Дані методичні вказівки спрямовані на забезпечення навчального процесу матеріалом, необхідним для здійснення контролю рівня знань студентів 1 курсу магістрів, 1-й та 2 семестри, а також на розвиток у студентів навичок самостійної роботи над програмним граматичним матеріалом та письмовим перекладом текстів. Методичні вказівки містять лексичний матеріал, який необхідно засвоїти за темами "Student’s research work", "At the scientific conference" та граматичний довідник, в якому розглядаються ті розділи граматики, які необхідно засвоїти за перший рік навчання.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 101, 131, 133, 141, 161 [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Н. О. Давіденко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 62 с.