Методичні вказівки до практичних з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 101, 131, 133, 141, 161

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Дані методичні вказівки спрямовані на забезпечення навчального процесу матеріалом, необхідним для здійснення контролю рівня знань студентів 1 курсу магістрів, 1-й та 2 семестри, а також на розвиток у студентів навичок самостійної роботи над програмним граматичним матеріалом та письмовим перекладом текстів. Методичні вказівки містять лексичний матеріал, який необхідно засвоїти за темами "Student’s research work", "At the scientific conference" та граматичний довідник, в якому розглядаються ті розділи граматики, які необхідно засвоїти за перший рік навчання.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до практичних з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 101, 131, 133, 141, 161 [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Н. О. Давіденко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 62 с.