Забезпечення надійності різального інструмента

Abstract

Розглянуто основні види відмов різального інструменту – знос і викришування різальних кромок, поломки, вібрації та ін. Описано шляхи забезпечення надійності різального інструменту – вдосконалення конструкцій і інструментальних матеріалів, підвищення жорсткості та вібростійкості технологічних режимів різання, оптимізація форми різальних лез і режимів обробки тощо. Узагальнено досвід промисловості щодо забезпечення працездатності різального інструменту – різців, свердел і інших видів осьового інструменту, фрез, протяжок, зуборізного та різьбонарізного інструменту. Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Інструментальне виробництво», може бути використано студентами, що навчаються за спеціальностями «Металорізальні верстати та системи» і «Технологія машинобудування», а також інженерно‐технічним працівникам, що займаються інструментальним забезпеченням виробництва.

Description

Keywords

Citation

Забезпечення надійності різального інструмента : навч. посіб. / Ю. О. Харламов, В. І. Соколов, О. С. Кроль та ін. – Северодонецьк : Вид‐во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 212 с. : табл. 40., іл. 203., бібліогр. 22 назв. – ISBN 978-617-11-0120-3