Механізм регулювання міжбюджетних відносин у фінансовому забезпеченні стійкого розвитку регіонів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади механізму регулювання міжбюджетних відносин у фінансовому забезпеченні стійкого розвитку регіонів в Україні. Висвітлено теоретичні та концептуальні основи механізму регулювання міжбюджетних відносин із позицій забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. Здійснено моніторинг сучасного стану міжбюджетних відносин в Україні та виявлено проблеми їх регулювання. Доведено значущість комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів як джерела актуальної інформації, необхідної для вибору інструментів регулювання міжбюджетних відносин. Розкрито важелі регулювання фінансового забезпечення розвитку регіонів. Особливу увагу приділено прогнозуванню фінансового стимулювання громад в процесі регулювання міжбюджетних відносин. Розкрито інноваційно-інвестиційну політику відтворення фінансових ресурсів. Наведена методика оцінки ефективності механізму регулювання міжбюджетних відносин та розкрито заходи щодо його вдосконалення. Розкрито підходи до аналізу фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів за напрямками: аналіз впливу результатів діяльності підприємств реального сектору економіки на соціально-економічний розвиток регіонів; рейтинговий аналіз забезпеченості бюджетними коштами соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено пріоритети механізму регулювання міжбюджетних відносин щодо фінансового забезпечення стійкого розвитку регіонів та розкрито підхід до оцінки ступеня узгодженості інтересів суб’єктів міжбюджетних відносин, методику оцінки ефективності механізму бюджетної забезпеченості і заходи щодо фінансово-економічного розвитку регіону. Для працівників фінансової системи й органів місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Механізм регулювання міжбюджетних відносин у фінансовому забезпеченні стійкого розвитку регіонів : монографія / Л. А. Костирко, О. М. Розмислов, Е. В. Чернодубова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. – 360 с.