Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів вищої освіти в спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичне видання спрямоване на вивчення і засвоєння здобувачами вищої освіти самостійно та на підставі лекційного матеріалу теоретичної основи та практичного матеріалу з дисципліни «Фінансовий аналіз» за допомогою використання ділових ігор. Метод ділових ігор є спеціально організованою діяльністю з впровадження теоретичних знань. Ділова гра служить дидактичним засобом розвитку (теоретичного і практичного) професійного мислення, що виражається у здібності до аналізу виробничих ситуацій, постановки, вирішення та обґрунтування суб’єктивно нових професійних завдань для студентів. Представлені методичні вказівки містять дидактичні матеріали із застосування активних методів навчання (ділової гри) з дисципліни «Фінансовий аналіз» та рекомендації щодо організації її проведення.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» для здобувачів вищої освіти в спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Е. В. Чернодубова, А. А. Мартинов. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 15 с.