Методичні вказівки до підготовки та захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» (для здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки містять основні положення з підготовки й проведення процедури захисту курсових робіт бакалавра, зразкову тематику курсових робіт, вимоги до її структури та технічного оформлення курсової роботи, а також порядок її захисту. Укладач:
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до підготовки та захисту курсової роботи з дисципліни «Маркетингові дослідження» (для здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. І. М. Сафронська. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 28 с.