Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (завдання для самостійної роботи) містять необхідні теоретико-методичні положення і рекомендації, що використовуються здобувачами вищої освіти заочної форми навчання в процесі самостійної роботи з дисципліни.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Є. А. Івченко, Ю. А. Івченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 30 с.