Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (завдання для самостійної роботи) містять необхідні теоретико-методичні положення і рекомендації, що використовуються здобувачами вищої освіти заочної форми навчання в процесі самостійної роботи з дисципліни.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Є. А. Івченко, Ю. А. Івченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 30 с.