Методы и процедуры 3D-моделирования металлорежущих станков и инструментов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
У монографії розглянуті проблеми побудови та дослідження тривимірних моделей проектованих металорізальних верстатів. Наведено інструментарій створення твердотільних моделей устаткування фрезерно-свердлильно-розточувального типу в середовищі інтегрованої САПР КОМПАС-3D. Розглянуто особливості та ефективні прийоми побудови компонентів верстатних та інструментальних систем з використанням параметризації конструкцій і фотореалістичного уявлення в модулі Artisan Randering. Проведено дослідження шпиндельних вузлів методом кінцевих елементів за допомогою модуля АРМ FEM на базі їх 3D-моделей. Запропоновано нові конструкторські рішення, що відносяться до зубчастих пасових передач шевронного профілю і беззазорних черв'ячних передач у вигляді 3D-моделей Для провідних конструкторів і фахівців в області тривимірного моделювання та дослідження верстатних систем, науковців, викладачів, аспірантів і студентів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кроль О. С. Методы и процедуры 3D-моделирования металлорежущих станков и инструментов : монография / Кроль О. С. - Северодонецк : изд-во ВНУ им. В.Даля, 2015. – 120 с. : табл. 7. ил. 127. библиогр. 51 назв. Русск. язык.