Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць Т.1.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та принципи раціональної експлуатації локомотивів та організації локомотивного господарства; розглянуті питання підвищення надійності локомотивів, організації і технології технічного обслуговування, поточного ремонту та екіпірування. Наведено методики розрахунків потреби та планування роботи локомотивів і локомотивних бригад. Розглянуто основні питання використання сучасних принципів і методів формування і розвитку потокової системи ремонту, орієнтованої на споживача. Розглянуто методи механізації і автоматизації ремонтних процесів і екіпірування локомотивів; приділено увагу розрахункам робочої сили і бригадним формам організації праці. Навчальний посібник рекомендується студентам денної та заочної форм навчання напряму «Транспортні технології» при виконанні курсового та дипломного проектування.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць Т.1. : навч. посіб. / Н. Б. Чернецька-Білецька, І. О. Баранов, М. В. Мірошникова, М. І. Брагін. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 192 с. DOI : https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0150-0)-2019-192