Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Редагування перекладів (основна іноземна мова)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Запропоновані методичні вказівки можуть бути використані студентами для підготовки до практичних занять та самостійної роботи в рамках курсу «Редагування перекладів (основна іноземна мова)». Ці методичні вказівки призначені для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Методичні матеріали розраховані на здобувачів вищої освіти.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Редагування перекладів (основна іноземна мова)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. К. М. Ігошев. – Електронні текстові данні. – Київ: СНУ ім. В. Даля, 2022. – 54 с.