Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Редагування перекладів (основна іноземна мова)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Запропоновані методичні вказівки можуть бути використані студентами для підготовки до практичних занять та самостійної роботи в рамках курсу «Редагування перекладів (основна іноземна мова)». Ці методичні вказівки призначені для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Методичні матеріали розраховані на здобувачів вищої освіти.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Редагування перекладів (основна іноземна мова)» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. К. М. Ігошев. – Електронні текстові данні. – Київ: СНУ ім. В. Даля, 2022. – 54 с.