Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курсперекладу з основної іноземної мови» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Приведені методичні матеріали можуть бути використані студентами для підготовки до практичних занять та самостійної роботи в рамках курсу «Практичний курс перекладу з основної іноземної мови». Дані методичні вказівки призначені для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курсперекладу з основної іноземної мови» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 «Філологія») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. К. М. Ігошев. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 145 с.