Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доповідей ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2021 року, м. Сєвєродонецьк

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Оргкомітет міжнародної науково-практичної конференції не завжди поділяє думку учасників. За зміст наукових праць та достовірність наведених фактів і статистичних даних відповідальність несуть автори та наукові керівники. Матеріали подано в авторській редакції.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2021 року, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2021. – 132 с.