Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : матеріали ХIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 24-25 березня 2017 р.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Збірник містить матеріали ХIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства» (м. Сєвєродонецьк, 24-25 березня 2017 р.). До збірки увійшли тези доповідей, есе, присвячені сучасному науковому осмисленню гендерного питання, ролі жінок та чоловіків у політичній, економічній, професійній діяльності, особливостей сімейних стосунків, репродуктивної поведінки, життєвих стратегій поведінки особистості тощо. Матеріали друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за достовірність фактів, цитат та інших відомостей несуть автори.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства : матеріали ХIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Сєвєродонецьк, 24-25 березня 2017 р. / за заг. ред. д. психол. н., проф. Ю.О. Бохонковой. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 232 с.