Виховання особистості у контексті позитивної педагогіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
У статті висвітлено деякі аспекти виховання особистості у контексті позитивної педагогіки. Традиційна система виховання, затиснена в рамки соціального (зовнішнього) детермінізму, примусу і необхідності, скувала внутрішні можливості людини, відсторонила її від людськості, знищила інтерес до самостворення і творчості, тим самим позбавила її права бути щасливою. Пріоритет можливостей над необхідністю, інтересів над потребами, творчості над технологічністю, самодетермінації над детермінацією – нові координати виховання позитивної особистості. Суголосним нашому розумінню є визначення позитивного виховання С. В. Колесовою – науковий напрямок в теорії і практиці педагогіки, що розробляє умови, зміст, принципи та технології виховання позитивної особистості, яка відрізняється розвиненим позитивним мисленням, вираженим позитивним ставленням до світу та досвідом позитивної поведінки і побудови власного життя. Позитивна педагогіка має розставити акценти у сприйнятті дійсності і визначити новий зміст освіти. Вона спрямована на пошук позитивного в самій людині, іншій людині, відносинах, природі, світі, – і це не означає, що необхідно приймати бажане за дійсне, покладатися на самообман чи фантазії, не помічати негативних явищ, необміркованих учинків, вразливих рис характеру людей, – навпаки метою цієї нової науки є позитивний розвиток людини, завдяки якому вона здатна до свободи вибору, самоактуалізації своїх потенційних можливостей, самовиховання, самоуправління в різних життєвих ситуаціях. На сьогоднішній день позитивна педагогіка є на стадії становлення і тільки починає входити в поле українського педагогічного дискурсу, проте спектр її дослідження є надзвичайно широким. Так, потребує вивчення педагогічний аспект позитивного сприйняття світу, позитивного мислення, необхідна розробка нових технологій, умов, принципів виховання позитивної особистості.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сафонова І. О. Виховання особистості у контексті позитивної педагогіки / І. О. Сафонова // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць за матеріалами X Міжнар. наук.-практ. конф. «Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в Епоху Культури» в рамках міжнародного проекту Д. Пола Шафера «Епоха Культури» (30 травня 2019 року, м. Київ); Ч. ІІ. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 3 (90). – C. 181-195.