Методичні рекомендації з дисципліни «Практичний курс перекладу з основної іноземної мови» (для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності 035.041 «Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Пропоновані методичні рекомендації спрямовано на опанування здобувачами вищої освіти матеріалів курсу «Практичний курс перекладу з основної іноземної мови». Методичні матеріали можна використовувати для студентів впродовж підготовки до самостійної роботи (практика). Дані методичні вказівки призначено для студентів ІІІ курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 035.041 «Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська»)». Матеріали розраховано на студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації з дисципліни «Практичний курс перекладу з основної іноземної мови» (для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності 035.041 «Германські мови та література (переклад включно), перша – англійська») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. О. Г. Тараненко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 24 с.