Контрольні випробування вантажного вагона з метою оцінки залишкового ресурсу несучих конструкцій.

Abstract

Останніми роками відбулося значне старіння експлуатаційного парку вантажних вагонів, у тому числі напіввагонів. Нині у мережі залізниць України перебувають в експлуатації напіввагони (далі – вагони) різних моделей і їхніх модифікацій з нормативним строком служби 22 роки. Для вирішення питання про можливість подальшої експлуатації вагонів з вичерпаним терміном служби проводиться їхнє технічне діагностування. Аналіз технічного стану напіввагонів після проведення планових видів ремонту показує, що значна їх частина перебуває у задовільному стані. Через недостатнє фінансу- вання придбання нових вагонів для забезпечення безперебійного виконання вантажних перевезень заліз- ничним транспортом актуальним залишається проведення робіт з визначення залишкового ресурсу напіввагонів та можливості продовження їх експлуатації в межах України понад полуторний термін.

Description

Keywords

Citation

Фомін, О. В., Прокопенко, П. М., Бурлуцький, О. В., Фоміна, А. М. (2019). Контрольні випробування вантажного вагона з метою оцінки залишкового ресурсу несучих конструкцій. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки, Т. 30 (69), Ч. 2, № 3, 177-182. doi : https://doi.org/10.32838/2663%2D5941/2019.3%2D2/31