ДН-02-19 «Фундаментальні основи створення адекватно-спрямованого напружено-деформованого стану мульти-функціональних модулів вагоноконструкцій з можливостями перспективного широкого машинобудівного застосування»

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 13
 • Документ
  Контрольні випробування вагона-цистерни з метою оцінки залишкового ресурсу несучих конструкцій.
  (2019) Фомін, О. В.; Прокопенко, П. М.; Бурлуцький, О. В.; Фоміна, А. М.
  За останні роки відбулося значне старіння експлуатаційного парку вантажних вагонів, у тому числі вагонів-цистерн для перевезення особливо небезпечних вантажів. Сьогодні на залізницях України перебувають в експлуатації вагони-цистерни з терміном служби, який перевищує встановлений заводом-виробником. Аналіз технічного стану вагонів-цистерн після проведення планових видів ремонту показує, що значна їх частина перебуває в задовільному стані. Для вирішення питання про можливість подальшої безпечної експлуатації з вичерпаним терміном служби проводиться їхнє технічне діагностування та контрольні випробування. Проаналізувавши парк та технічний стан вагонів-цистерн для перевезення особливо небезпечних вантажів, ми виявили, що основну частину парку складають вагони-цистерни моделі 15-1407 для перевезення пропану, 15-1408, 15-1408-01, 15-1408-02, 15-1440, 15-1597, 15-1619 для перевезення аміаку, 15-1409, 15-1556 для перевезення хлору, 15-1519, 15-1780 для перевезення пропану-бутану, проте ці моделі вагонів перебувають у гарному технічному стані. Перелічені вагони-цистерни конструктивно відрізняються один від одного за такими ознаками: матеріал, з якого виготовляється котел цистерни; діаметр котла; кількість обичайок в котлі; захисне обладнання днища котла від пошкоджень під час аварій; захист арматури котла. Аварійна ситуація (особлива ситуація) – це ситуація, яка виникає в процесі перевезення внаслідок технічної несправності (відмови) частин залізничної транспортної системи або виникнення екстремальних зовнішніх чинників чи їх поєднань і яка характеризується порушенням дієздатності системи або створенням небезпечних умов експлуатації. Прикладами аварійних ситуацій можуть бути такі інциденти: удар автозчепу в днище котла цистерни, саморозчеп вагонів, підвищення тиску в котлі цистерни вище робочого тощо.
 • Документ
  Контрольні випробування вантажного вагона з метою оцінки залишкового ресурсу несучих конструкцій.
  (2019) Фомін, О. В.; Прокопенко, П. М.; Бурлуцький, О. В.; Фоміна, А. М.
  Останніми роками відбулося значне старіння експлуатаційного парку вантажних вагонів, у тому числі напіввагонів. Нині у мережі залізниць України перебувають в експлуатації напіввагони (далі – вагони) різних моделей і їхніх модифікацій з нормативним строком служби 22 роки. Для вирішення питання про можливість подальшої експлуатації вагонів з вичерпаним терміном служби проводиться їхнє технічне діагностування. Аналіз технічного стану напіввагонів після проведення планових видів ремонту показує, що значна їх частина перебуває у задовільному стані. Через недостатнє фінансу- вання придбання нових вагонів для забезпечення безперебійного виконання вантажних перевезень заліз- ничним транспортом актуальним залишається проведення робіт з визначення залишкового ресурсу напіввагонів та можливості продовження їх експлуатації в межах України понад полуторний термін.
 • Документ
  Dynamic load effect on the transportation safety of tank containers as part of combined trains on railway ferries.
  (2019) Fomin, O. V.; Lovska, A.; Píštěk, V.; Kučera, P.
  Maintaining the leading position of railway transport in the international transportation market led to the creation of its combined interaction with other modes of transport. In countries that have access to international traffic through the sea, rail-ferry services have been developed. At the initial stage of functioning of this symbiosis, only freight and passenger cars were transported by sea. At the moment, it has become possible to follow container trains on railway ferries by sea. An example would be the international Silk Road corridor, which connects Ukraine with China. Important components of this corridor are two rail-ferry routes through the waters of the Black and Caspian Seas.
 • Документ
  Strength determination of wagon bearing structures made of round pipes at railroad ferry transportation.
  (2019) Fomin, O. V.; Lovska, A.; Píštěk, V.; Kučera, P.
  The article presents the results of strength simulation of the bearing structure of freight wagon bodies made of round pipes during railway ferry transportation. In order to reduce the cost for manufacturing freight wagons, the introduction of round pipes in the supporting structure was proposed. In order to ensure the possibility of transportation of the designed structures of wagons on railway ferries, it was proposed to install on their draw bars an assembly unit for fixing with regard to decks. The value of the dynamic load which acts on the supporting structures of the bodies of the main types of freight wagons transported on the railway ferry was determined and the strength was calculated. It was established that the maximum equivalent stresses are within admissible values. The obtained results will enhance the efficiency of the operation of freight wagons through international transport corridors.
 • Документ
  Peculiarities of the mathematical modelling of dynamic loading on containers in flat wagons transportation.
  (2019) Fomin, O. V.; Gerlici, J.; Lovskaya, A.; Kravchenko, K.; Burlutski, O.; Hauser, V.
  The study deals with a shunting impact of 13-4085 wagon platform to a TK25 tank container. In order to define the loads acting on the container frame, 3D computer models of the 1СС size container is designed, both version – for liquid and dry material transport. The virtual model consider a longitudinal force from the wagon automatic coupling, vertical and horizontal forces from the wagon – containers interaction and also vertical forces of the container fittings. For checking adequacy of the created models, the container acceleration values was obtained in two scenarios. In the first case, when fittings are aligned relative to the fitting spots of a wagon, thus without possibility of relative movement. In the second case, movement within clearance of fitting spots is possible. Mathematical models of dynamic loads on these structures were solved by MathCad. Differential equations were solved by the Runge – Kutta method. Adequacy of the created models was checked with an F-test. On the basis of conducted calculation can be conclude that the hypothesis on the adequacy of the models was not rejected.