Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні вказівки містять перелік практичних занять за кожною темою лекційного матеріалу відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Теорія галузевих ринків», назви тем, мету та задачі кожного практичного заняття, критерії оцінки знань студентів за результатами роботи на практичних заняттях та матеріали перевірки знань студентів: питання та тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу, практичні завдання для перевірки навиків застосування теоретичного матеріалу у практичній діяльності.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Є. А. Івченко, Ю. А. Івченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 31 с.