Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки містять перелік практичних занять за кожною темою лекційного матеріалу відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Теорія галузевих ринків», назви тем, мету та задачі кожного практичного заняття, критерії оцінки знань студентів за результатами роботи на практичних заняттях та матеріали перевірки знань студентів: питання та тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу, практичні завдання для перевірки навиків застосування теоретичного матеріалу у практичній діяльності.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Теорія галузевих ринків» (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього рівня «бакалавр») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Є. А. Івченко, Ю. А. Івченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 31 с.